WHITEWASH

[WHITEWASH] work in progress

                                                                                                                           Family Photo, Canada around 1937

[WHITEWASH] – att omvandla ”den andre” till sin egen avbild – (en process eller resultat eller åtgärd, där en minoritetsbefolkning påtvingas en livsstil – inklusive språk, kultur, religon etc – av majoritetsbefolkningen)

Projektet tar sin avstamp i min fars och min familjs historia i Kanada med historiskt koppling till identitet, migration, kulturarv.

Genom kartläggning undersöks hur historien är kopplad till postkoloniala perspektiv och hur den har påverkat historiebeskrivningen och indirekt min egen familjs historia.  Det är en microhistoria utifrån assimilation, migration,anpassning och förändring.Projektet rör sig  kring frågor om plats och identitet om personliga minnen och myter.

Projektet baseras på filmad dokumentation och fotografier som en formulering och konceptualisering av identitet, arv och historia.

Med stöd av  Konstnärsnämnden, IASPIS, Längmanska stipendiefond, Helge Axel Johnsons stiftelse

Tack till  Scots.G, Fitz.G and Linda.E.

English ( short text)

[WHITEWASH] – to transform ”the other” to one’s own image – (A process or outcome or action, where a new lifestyle – including language, culture, religion, etc – is forced upon a minority people by the majority population) About assimilation and migration.

Together with documentation of the different stages of the project,  explore topics such as the migration by photography archives, film, memory, and documents.

With support of Konstnärsnämnden, IASPIS, Längmanska stipendiefond, Axel Johnson stiftels

 


Scots Graham

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *