Start   About the artist   Works  Resarch

KORPUS

KORPUS

Video 5 min 1989

photo/edit Antonie Frank

NEW RELEASE: SAK :SVERIGES ALLMÄNNA KONSTFÖRENING ÅRS BOK 2006

Konst som rörlig bild, från Diagonalsymfonin till White out

Redaktör: Astrid Söderbergh Widding

Internet
www.konstforeningen.se